Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacija (PATVA)

Pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacija (PATVA) yra pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą,
kurio tikslas − koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Asociacijos misija: sukurti Lietuvoje pažangių apšvietimo technologijų pramonę, aprėpiančią kuo platesnę technologijų ir produktų pridėtinės vertės kūrimo grandinę, ir sudaryti sistemines prielaidas šio aukštųjų technologijų verslo sektoriaus konkurencingumui ir tvariai plėtrai globalizacijos sąlygomis užtikrinti.

Asociacijos vizija: tapti nacionaline pažangių apšvietimo technologijų vystymo ir gamybos įmones vienijančia organizacija, užtikrinančia savo narių verslui ir tarpusavio bendradarbiavimui reikiamą aplinką ir atstovaujančia jų bendrus interesus Lietuvoje ir užsienyje.

apsvietejai.lt